de Innovator

Innoveren = maatschappelijke problemen oplossen

En oplossen voor de toekomst

De Innovator

Als facilitator professionals uitdagen en aanjagen om samen innovatieve projecten te starten, zodat ze in hun én met andere vakgebieden in beweging komen en blijven in de zoektocht naar oplossingen.
Innoveren is te leren
Vernieuwing is allesbepalend voor vooruitgang. En jouw hoop is erop gevestigd. Maar innoveren klinkt als een black box. Als iets technisch, dat is weggelegd voor de grote jongens. Of waarvoor je bakken met geld nodig hebt… Successen bij anderen afkijken lukt niet. Resultaten zijn nooit éen op éen overdraagbaar. Leer te innoveren en volg het I-nnovate programma.

De kolibrie als symbool voor innovatie
Klein van stuk, maar tot bijzondere prestaties in staat:

  • De snelle vleugelbewegingen zijn het patroon van oneindigheid
  • Flexibel om in verschillende richtingen te vliegen
  • Als enige achteruit kunnen vliegen en zo een blik kunnen werpen op het verleden, hoewel het daar nooit blijft hangen
  • Altijd zoekende naar de zoetste, en dus de beste necta

Het is een harde werker, die alles uit het leven haalt.

Van amateur naar professional
“I have missed more than 9000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times, I have been trusted to take the game winning shot and… missed. I have failed over and over again in my life. And that is why I succeed.” ― Michael Jordan

Stand up, to start-up, to scale-up
De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een ongelooflijk rap tempo. Of je dat nu wilt of niet, je bent er onderdeel van. Dus wees beter goed voorbereid en ondersteun anderen in dit proces. Starten, gewoon doen, is het aller-belangrijkste. Meedoen is méér doen in de zoektocht naar maatschappelijke oplossingen. Want de tijd dat we alleen innoveren… is voorbij!

Innovatiekracht mobiliseren + combineren = structurele vernieuwing

I-nnovate programma
Ben jij een harde werker en zie je het zitten om jezelf en je omgeving verder te professionaliseren? Vind jouw innovatorshart tijdens dit 3-daagse programma bestaande uit:

  • Werken met de nieuwste innovaties
  • Uitdaging en plezier in uitdagende leeromgeving
  • Inzicht in mensen, middelen en processen om vooruit te komen
  • Persoonlijk I-nnovatecode en -project

Beloofd is beloofd, jij bent hierna gebrand bent op maatschappelijk succes. Stel je eens voor, als jij onderdeel wordt van deze innovatieflow. Waarom start jij?